top of page
Image by Sincerely Media

Pakiet wielospecjalistycznych terapii

Dla dzieci i młodzieży z MPD po uszkodzeniach Ośrodkowego Układu Nerwowego, hemiplegii, Przepuchlina Oponowo-Rdzeniowa, po SDR

Stosowane metody w pakiecie

Podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej ustalany jest szczegółowy dostosowany do możliwości pacjenta plan terapii realizowanych podczas turnusu

 • Terapia PNF

 • Terapia NDT-Bobath

 • Terapia wykorzystująca kombinezony SPIDERSUITE

 • Metoda rehabilitacyjna wykorzystująca urządzenie „PAJĄK”

 • Terapia Integracji Sensorycznej

 • Terapia Ręki na urządzeniu Rapael Smart Glove

 • Usprawnianie oraz aktywna pionizacja na urządzeniu PRAGMA

 • CIMT- terapia wymuszoną koniecznością

 • Terapia w kombinezonie UPSEE

 • Reedukacja chodu na bieżni w podwieszeniu

 • Taping medyczny

 • Terapia pedagogiczna oraz psychologiczna

 • Terapia zajęciowa

 • Biofeedback

 • Terapia tkanek miękkich

 • Stymulacja wielozmysłowa

 • Terapia ręki Smart Glove

 • Terapia wzroku

 • Terapia neurologopedyczna

 • Terapia TUS

 • EEG - biofeedback

 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC)

 • Terapia behawioralna

 • Terapia Manualna

 • Drenaż limfatyczny

 • Suche Igłowanie

 • Terapia mięśniowo-powięziowa

 • Badanie siły mięśniowej, elektrostymulacja, trening mięśniowy pod kontrolą EMG oraz trening ETS

 • Indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne z tworzyw termoplastycznych renomowanego producenta ORFIT Industries

 • GIPSY ĆWICZEBNE/ serial casting

 • Dobór wkładek i zaopatrzenia ortopedycznego

 • Komputerowe badanie stóp, równowagi

 • Terapia równowagi

 • Platforma wibracyjna

Koszty

Pakiet proponujemy w wersji tygodniowej i dwutygodniowej po 5 godz. dziennie terapii

 • tydzień 5 dni  (poniedziałek - piątek) -- 3 000 zł

 • dwa tygodnie 10 dni (poniedziałek - piątek; sobota - niedziela -- wolne) -- 6 000 zł

 • dwa tygodnie 11 dni (poniedziałek - piątek; niedziela -- wolne) -- 6 600 zł

bottom of page