top of page

Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.medikor.com.pl. jest „MEDIKOR”  ul. Al. Wojska Polskiego 80  62-800 Kalisz,  adres poczty elektronicznej: gabinet@medikor.com..pl dalej zwanym „Administrator”, będącym jednocześnie Usługodawcą

 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres gabinet@medikor.com.pl

 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 4. Witryna www.medikor.com.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka).   

 

Informacje w formularzach

 1. www.medikor.com.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta.

 2. www.medikor.com..pl może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta.

 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania odpowiedzi na zadanie zapytanie.

 

 Cel i zakres zbierania danych oraz podstawa prawna tych działań

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

  1. udzielania odpowiedzi na Państwa zgłoszenia i zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,

 2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:

  1. adres e-mail,

  2. Imię, nazwisko

  3. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.,

 3. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.

 4. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

 

Przechowywanie i usuwanie danych

 1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.

 2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą się u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.

 3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.

 4. W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Przysługuje Państwu prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,

  2. sprostowania danych osobowych,

  3. usunięcia danych osobowych,

  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5. przenoszenia danych osobowych,

  6. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,

  7. cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy :  gabinet@medikor.com.pl

bottom of page