top of page
Image by Anna Kolosyuk

Turnus dla osób ze spektrum autyzmu

Dla dzieci z autyzmem, ADHD, Zespołem Aspergera, ze spektrum zaburzeń autystycznych

Stosowane metody w pakiecie

Podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej ustalany jest szczegółowy dostosowany do możliwości pacjenta plan terapii realizowanych podczas turnusu

 • Metoda rehabilitacyjna wykorzystująca urządzenie „PAJĄK”

 • Terapia Integracji Sensorycznej

 • Terapia Ręki na urządzeniu Rapael Smart Glove

 • Terapia pedagogiczna oraz psychologiczna

 • Terapia zajęciowa

 • Biofeedback

 • Stymulacja wielozmysłowa

 • Terapia ręki

 • Terapia neurologopedyczna

 • Terapia TUS

 • EEG - biofeedback

 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC)

 • Terapia behawioralna

 • Platforma wibracyjna

 • Terapia wzroku

Koszty

Pakiet proponujemy w wersji tygodniowej i dwutygodniowej po 5 godz. dziennie terapii

 • tydzień 5 dni  (poniedziałek - piątek) -- 3 000 zł

 • dwa tygodnie 10 dni (poniedziałek - piątek; sobota - niedziela -- wolne) -- 6 000 zł

 • dwa tygodnie 11 dni (poniedziałek - piątek; niedziela -- wolne) -- 6 600 zł

bottom of page